Vereniging

De Schelp is een vereniging die sinds 2008 een stuk strand van de gemeente huurt en dit onderverhuurt aan haar leden.

Het hoofddoel van de vereniging is het behartigen van de belangen van deze leden. Hoewel de gemeente als verhuurder bepaalde eisen stelt waaraan de vereniging moet voldoen, is De Schelp geen bedrijf en heeft het geen winstdoelstelling. De leden spelen een cruciale rol in het functioneren van de vereniging.

Naast het voldoen aan gemeentelijke eisen, heeft de vereniging verschillende verantwoordelijkheden zoals het innen van huur, beheren van onderverhuur, handhaven van veiligheid op het strand, organiseren van activiteiten, onderhouden van contacten met de gemeente en andere strandverenigingen, en meer.

De statuten van De Schelp bevatten de doelstellingen van de vereniging, bepalingen over het lidmaatschap (rechten en plichten), evenals belangrijke regels voor de organisatiestructuur, waaronder de Algemene Ledenvergadering (ALV), het bestuur, de commissies, enzovoorts.

Lees meer over: 


LogoSchelp2019compleet-1000px-300x117.png