Auto en boot

Auto's 

Eigenaren van de strandhuisjes kunnen gebruik maken van een afgezet deel van het parkeerterrein. Deze parkeeerplaats wordt, net zoals de grote parkeerplaats beheert door Parking aan Zee. Per huisje kunnen maximaal 2 parkeerpassen aangevraagd worden.

Alle schelpleden moeten zelf hun parkeerpas(sen) aanvragen. Meer informatie op de website;  www.parking-aan-zee.nl

Het aanvragen van een nieuwe pas, het doorgeven van een verloren pas of het doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend via email: info@parking-aan-zee.nl. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 25,00.

Boten

Boten kunnen worden gestald in de zogenaamde bootcorridors. Deze worden vastgesteld en van borden voorzien door de gemeente.
Er gelden de volgende regels voor.

  1. Hoofdleden die in het bezit zijn van een boot of boten dienen deze uiterlijk op 1 mei te stallen in één van de op het strand door de gemeente aangelegde botenstallingen.
  2. De door de gemeente opgestelde richtlijnen ten aanzien van het gebruik van bootcorridors op het strand dienen strikt door de groep botenbezitter worden opgevolgd en nageleefd.
  3. Vanuit de groep botenbezitters dient een contactpersoon te worden aangewezen, die het aanspreekpunt is voor de gemeente.

Aanvullende regels vind je in dit memo over de boorcorridors: Memo regelgeving bootcorr gemeente Velsen