Overeenkomst met de gemeente

De Schelp huurt een strandgebied van de gemeente Velsen, die op haar beurt het strand van de staat huurt.

De vereniging onderverhuurt deze plekken aan eigenaren van strandhuisjes en moet voldoen aan de regels van de gemeente, die eisen stelt met betrekking tot het gebruik, de veiligheid en recreatie op het strand.

Jaarlijks sluit de vereniging onderhuur-overeenkomsten met hoofdleden, waarin naleving van voorschriften wordt verklaard. Bureaucratische handelingen, maar onvermijdelijk.

Er zijn specifieke afspraken tussen de gemeente en De Schelp over huur en andere bepalingen, vastgelegd in een raam- en huurovereenkomst. Een strandbeheerder, aangesteld door de gemeente, houdt toezicht op naleving. Het bestuur van De Schelp overlegt regelmatig met de gemeente, die aandacht heeft voor strandveiligheid en geen commercieel gebruik van strandhuisjes wil. 

Lees de huurovereenkomst met de gemeente. 

logo_velsen.pngdisclaimer:
​​​​​​ Als de tekst op de website anders geïnterpreteerd kan worden dan de regels die zijn vastgesteld in de verenigingsstatuten, reglementen, onderhuurovereenkomst, enzovoorts, gelden de regels zoals vastgelegd in de statuten.