Veiligheid


EHBO

Fred Dictus (huisje 223), Marcel Boonstra (huisje 434) zijn ervaren EHBO’ers/reanimeerders en kunnen ook ingeschakeld worden in geval van nood.


Defibrillatoren (AED’s)

Er zijn twee defibrillatoren, ook wel AED’s genoemd,  aanwezig op ons deel van het strand. Ze hangen in de damestoiletten van de units bij de eerste twee strandopgangen. 
Met een defibrillator kun je het leven redden van iemand die een hartstilstand heeft, bijvoorbeeld door een hartaanval of door verdrinking. Op het moment dat je de defibrillator gaat gebruiken, geeft het apparaat gesproken instructies. De defibrillator bevat ook electroden voor het redden van kinderen. Om een beeld te krijgen van de manier waarop je met een defibrillator/AED werkt, kun je dit filmpje bekijken.


Brand

De twee grootste risico's zijn brand en koolmonoxidevergiftiging. Door de brand in 2004 zijn er strengere eisen werden gesteld aan de brandveiligheid. Ook in het strandseizoen zijn er diverse risico's, zoals gasflessen, olielampen, kaarsen, barbecues, klusactiviteiten, en de nabijheid van huisjes. 

De veiligheidsregels komen van de brandweer, Rijkswaterstaat, verzekeraars, gemeente Velsen (verhuurder), en de vereniging zelf. Bewoners begrijpen de risico's en moeten zich houden aan de regels om sancties en mogelijke vergunningintrekking te voorkomen. Kortom, de vereniging en onderhuurders moeten er alles aan doen om brand te voorkomen. Brandweer, politie, en strandbeheer moeten onmiddellijk worden gealarmeerd bij brand.
  
  - Brand is een groot risico in houten huisjes met gasflessen, accu's, olielampen en kaarsen.
  - Verplichte voorzieningen zijn onder andere rookmelders, waterslangen, een schop, een blusser en een blusdeken.

Tips
- RookmelderPlaats rookmelders op de juiste hoogte voor effectieve waarschuwing.
- Waterslang: Zorg voor een goed bereikbare en aangesloten waterslang.
- Blusmiddelen: Een schop, blusser, en blusdeken zijn essentieel voor een beginnende brand.
  

Koolmonoxide:
Koolmonoxide is gevaarlijk en vaak onmerkbaar. Naast ventilatie van het huisje en regelmatig onderhoud wordt het gebruik van een koolmonoxidemelder aanbevolen, naast een verplichte rookmelder.

Gasslangen
Poreuze en loszittende gasslangen zijn risicofactoren. Koperen leidingen hebben de voorkeur. Gebruik van koperen leidingen en goedgekeurde gasslangen met maximale lengtes zijn verplicht.

Gasflessen/Brandstoffen

  • Gasflessen moeten voorzien zijn van een geldig keurmerk, niet ouder dan 10 jaar. En veilige opslag en ventilatie zijn cruciaal. Het gebruik van benzine, LPG, en bepaalde brandstoffen is strikt verboden.
  • Gasflessen mogen nooit in het huisje worden geplaatst, en maximaal twee flessen zijn toegestaan.
  • Gasflessen moeten buiten het strandseizoen en tijdens transport worden verwijderd.
  • Brandbare brandstoffen zoals benzine zijn strikt verboden.
  • Je moet een gassticker plakken bij de plek waar de gasflessen zijn opgeslagen, zodat bij brand de brandweer zo snel mogelijk gasflessen kan verwijderen. Gasstickers zijn te verkrijgen bij huisje 440.

Electriciteit
Op het strand ligt geen stroomnet. Al veel huisjes hebben daarom een eigen installatie met zonnepanelen. Zonnepanelen maken gelijkstroom van 12 of 24 volt. Hiermee worden accu’s gevuld. Vaak heeft de installatie ook een zogenaamde omvormer. Die maakt van de stroom die uit de accu komt dezelfde stroom als die thuis uit het stopcontact. We weten van thuis dat je met die stroom moet oppassen. Je moet ook oppassen als je gekozen hebt voor een gelijkstroominstallatie voor verlichting (12 of 24 volt). Gebruik alleen materiaal voor bedrading en koppeling dat geschikt is voor de gelijkstroom! Slecht geïnstalleerde gelijkstroom netten zijn regelmatig de oorzaak van brand door oververhitting. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het gebruik van de standaard kroonsteen bij te veel vermogen.

Veilig Klussen
Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn verboden op het strand. Klein onderhoud is beperkt toegestaan in specifieke periodes. Voor brandgevaarlijk onderhoud moet gebruik worden gemaakt van klusplaatsen in de winterstalling. Goedkeuring van het bestuur is vereist voor uitzonderingen.


Koelkasten
Elektrische koelkasten zijn veiliger dan gasgestookte koelkasten. Goede plaatsing, ventilatie en regelmatig onderhoud zijn essentieel voor gasgestookte koelkasten.

Brand 0p 1 januari 2004 zorgde ervoor dat ruim 200 huisjes afbrandden in de winterstalling. Het vuur sloeg razendsnel over van huisje naar huisje. Doordat er gasflessen ontploften konden de brandweerlieden niet dichtbij komen om te blussen. 

00175173.jpg
Brand bij opslag 2004. Foto Bas Beentjes