Onderhoud huisje & strand

De veelal houten huisjes moet je goed bijhouden. Veel kan gedurende het seizoen op het strand gedaan worden, in verband met veiligheid mag echter niet alles op het strand. Zie;Klein onderhoud op het strand

Je mag tot 15 mei en vanaf 1 september klein onderhoud verrichten aan je huisje, denk aan verven, bikken, teren, reparaties, etc. Alle onderhoud waarvan je kunt bedenken dat het brandgevaar oplevert, mag niet op het strand verricht worden. De risico’s zijn groot doordat de houten huisjes (meestal) dicht op elkaar staan. 

Houdt tijdens het klussen wel rekening met de buren, denk aan tijden en geluidsoverlast!! Het spreekt voor zich dat je een beetje netjes werkt, denk eraan dat veel kinderen vanaf de eerste dag op blote voeten rondrennen.

Uitbouwen rondom je huisje

Bijna alle huisjes zijn ongeveer 24 vierkante meter. We willen onze huisjes natuurlijk liefst uitbouwen tot riante villa’s. Er zijn een paar regels die de creativiteit helaas afremmen omdat de paden tussen de  rijen moeten goed begaanbaar blijven (voor onszelf en voor brandweer, ambulances, reddingsbrigade). De brandveiligheidsvoorschriften bepalen dat er een minimum ruimte moet zijn tussen huisjes en tussen rijen.

Vlonders

Achtervlonders mogen maximaal één meter zijn (of eigenlijk: het totaal van huisje plus achter vlonder mag voor het vervoer maximaal 7 meter zijn;  je mag daarbij nog een inklapbare achter vlonder van maximaal een meter hebben).

Huisjes op de achterste rij mogen hun vlonder uitbouwen tot één meter voor de duinvoet.

Deze regels zijn bedoeld om in elk geval de doorgangen tussen de rijen ruim te houden (voor brandweer, ambulances) en om wildgroei te voorkomen.

Tussen de huisjes

Tussen de huisjes moet de ruimte leeg blijven. Dus geen gaskisten, opbergkisten of schotten en geen waslijnen. 

Andere schermen en aanbouwen.

Het is niet de bedoeling dat je vaste schermen aan je huisje bouwt. Ook hier geldt: de twee rijen tussen de huisjes moeten goed begaanbaar blijven.


Uitzicht en antennes en schotels

Antennes en schotelantennes mogen niet anders geplaatst worden dan direct tegen het strandhuisje en zullen niet hoger mogen zijn dan 3.60 mtr., gemeten vanuit de vloer van het strandhuisje. Bij uitzending is het toegestaan de antenne tijdelijk langer uit te schuiven. De antenne moet deugdelijk bevestigd zijn.

Voor schotelantennes geldt een vaste maximum hoogte van 3.60 mtr., gemeten vanaf de onderkant van het huisje tot en met de bovenkant van de schotel. 

Afval

Huishoudelijk afval op het strand bij de 3 clusters. Aan het einde van het seizoen in de containers op strand en anders zelf afvoeren naar Reinunie. Let op, hier is een pas voor nodig.


Groot onderhoud op de winterstalling

Beperkt aantal klusplekken

Groot onderhoud kan gedaan worden op een van de 25 klusplekken die elk jaar beschikbaar zijn op de winterstalling bij Gebroeders Paap. 
Om in aanmerking te komen voor een klusplek met je je aanmelding mailen naar het secretariaat (secretariaat@svdeschelp.nl). Het secretariaat houdt een lijst bij van alle aanmeldingen. Om iedereen de mogelijkheid te geven om groot onderhoud te plelgen, vragen we je niet meerdere keren achter elkaar in te schrijven voor een klusplek. 


Regels onderhoud winterstalling

Hier zijn de regels voor het uitvoeren van onderhoud op de winterstallingen, opgesteld door de gemeente, de Gebroeders Paap en de drie strandverenigingen. Het naleven van deze regels is verplicht, en overtredingen zullen leiden tot onmiddellijke beëindiging van de werkzaamheden en verwijdering van het terrein.

  1. Voordat u het terrein betreedt, meldt u zich eerst bij de toezichthouder. Pas na zijn goedkeuring kunt u beginnen met uw werkzaamheden.
  2. Voor groot onderhoud is een apart gedeelte van het terrein toegewezen. Hier mogen brandgevaarlijke werkzaamheden zoals dakbranden, verfafbranden en lassen worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat tijdens deze werkzaamheden goedgekeurde brandblusmiddelen aanwezig zijn.
  3. Klein onderhoud mag alleen worden uitgevoerd met gereedschap dat geen grote warmteontwikkeling veroorzaakt door elektriciteit of gas. Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan bij klein onderhoud.
  4. Bij onderhoud aan het frame (bijvoorbeeld bikken, teren) of bij het schilderen aan de buitenzijde van het huisje, moet de grond worden afgedekt met een afdekzeil of folie.
  5. De eigenaar van het huisje moet ervoor zorgen dat de omgeving van het strandhuisje dagelijks netjes wordt opgeruimd. Ook is hij verantwoordelijk voor het afvoeren van het vuil dat vrijkomt bij het onderhoud.
  6. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd als het strandhuisje voldoende is verzekerd. Door te starten met de werkzaamheden op het terrein, gaat u akkoord met en stemt u in met de bovenstaande regels. Dit geldt ook voor "derden" die namens de eigenaar werkzaamheden uitvoeren en verwachten dat de eigenaar hen op de hoogte brengt van de regels en voorwaarden.
    ​​​​​​​

Onderhoud strand

Zon, zee, strand en wind! De ideale combinatie voor zand, heel veel zand of op sommige plakken juist weer te weinig! 

Niet alleen in de huisjes maar ook in de gangen tussen de huisjes en tussen de rijen. Al dit zand waait niet zomaar weer weg naar waar het vandaan kwam. Dit iets wat wij als vereniging het hele siezoen door moeten bijhouden. 

Alle schelpleden zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van deze paden en rijen.
Zorg er samen met uw buren voor dat het zand niet te hoog ophoogt en alles begaanbaar blijft. Wat staat hierover precies in de regels?
Lees het na in het strandreglement en de huurovereenkomst met de gemeente. 


disclaimer:
​​​​​​ Als de tekst op de website anders geïnterpreteerd kan worden dan de regels die zijn vastgesteld in de verenigingsstatuten, reglementen, onderhuurovereenkomst, enzovoorts, prevaleren de regels zoals vastgelegd in de statuten