Verhuurbeleid

Binnen onze vereniging is het toegsestaan om je huisje te verhuren. Wil je je huisje verhuren of in bruikleen geven aan familie of vrienden? Lees hier waar dan je rekening mee moet houden;

Voor het doorgeven van verhuur verwijzen we naar doen > verhuur > verhuurformulier


Waarom regels

  1. De gemeente wil absoluut niet dat er commerciele (onder)verhuur op het strand plaatsvindt. Bij commerciële verhuur zou de gemeente veel strengere vergunningseisen moeten gaan stellen aan de exploitant, want commerciele verhuur heeft grotere risico’s en vereist een ander vergunningen systeem
  2. Onderhuurders zijn vaak minder goed op de hoogte van gevaren
  3. We zijn geen vereniging met leden die een commercieel doel hebben, maar met leden die hier komen recreëren.

De gemeente vindt dit heel belangrijk. Wie zich niet aan deze regels houdt, brengt de vergunnning in gevaar, en daarmee het strandplezier van ons allemaal. Als vereniging houden we dus scherp toezicht op onderverhuur.

Interne link

Verhuurregels

Let op, in de ALV van maart 2024 zijn een aantal veranderingen in de regels veranderd

Algemeen
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen verhuur en huurders.


Aantal nachten
- Zowel bij commerciële verhuur als bij het ter beschikking stellen aan derden geldt een gecombineerd maximum van 28 nachten per jaar.

- Er geldt een minimale verhuurperiode van 4 nachten (bij minder nachten wordt alsnog 4 nachten gerekend)

- Het ter beschikking stellen aan eerstelijns familieleden (ouders/kinderen) valt buiten deze beperking en wordt niet meegeteld in de 28 nachten.


Verenigingsbijdrage
Alleen voor commerciële verhuur betaal je per nacht een verenigingsbijdrage van €10,-. (het maximum per week is vervallen). Voor in gebruik gave van betaal je geen €10,- (deze dien je uiteraard wel door te geven en gaat ook van de 28 dagen af)


Geen commerciele websites
​​​​​​​Het huisje mag niet op een commerciële website verhuurd worden dus niet op airbnb en funda etc. 


Geen huisdieren
Huurders mogen geen eigen huisdieren meebrengen.


Aanmelden verhuur/ in gebruik gave
- Verhuur moet via dit formulier voorafgaand aan de verhuurperiode doorgegeven worden.

- Het liefst een week van tevoren want dan kan het tijdig meegenomen worden in het verhuuroverzicht.

- Daarnaast de vraag aan de verhuurder om aan de buren door te geven dat er huurders komen.


Wijzigen huur
Na het verlopen van de ingediende verhuurperiode kan deze niet meer aangepast worden.


Informeren huurder
Bij verhuur breng je je huurders goed op de hoogte van de regels


Voorafgaand aan verhuur
- Verhuurders zijn verplicht vooraf een mail met alle benodigde informatie te versturen aan verhuurder. 

- Verhuurders zijn verplicht informatiepakket in huisje klaar te leggen, o.a. met de strandregels en hoe het huisje werkt (elctrcitieit, gasfelssen etc.)


Bij aanvang verhuur
- De verhuurder is zelf verantwoordelijk om uitleg te geven over het strandleven en strandregels.

- Om goede overdracht te waarborgen moet de sleutel en uitleg moet in persoon gebeuren.

- Informeer je huurder over de verhuur aanspreekpunten en dat deze wellicht even langslopen om kennis te maken.


Wijziging of afmelding
​​​​​​​Is er een wijziging of een afmelding geef het door via het dit formulier.


Aanspreekpunten voor verhuur 

Per blok zijn er twee vrijwilligers die bereid zijn om te helpen als aanspreekpunten. Zij zijn er;  

1. Als aanspreekpunt voor verhuurder
2. Als anspreekpunt voor huurder als ze hun verhuurder niet kunnen bereiken
3. Als aanspreekpunt voor bewoners in blok als ze een klacht hebben over een huurder
4. Om samen met bestuur niet opgeloste problemen met betrokkenen bespreken.

Wie zijn de aanspreekpunten;
Blok 1: H205, Chiny van Huisstede / H204, Petra Hofland 
Blok 2: H440 Anneke Deene  / H236, Clea de Koning 
Blok 3: H252, Sandra van Egmond / H462, Fred Booij


Sanctiebeleid verhuur

Let op, het sanctiebeleid voor verhuur wijkt af van ons algemene sanctiebeleid; 

Als het maximaal aantal nachten wordt overtreden wordt altijd eerst een waarschuwing per mail gegeven. Als na de waarschuwing opnieuw de regels overtreden worden, moeten we helaas met sancties gaan werken. Ook bij niet-naleving van de andere regels die gelden bij verhuur, zoals het verstrekken van de strandregels etc. kunnen er sancties opgelegd worden.

De sancties zijn gericht op de inkomsten. Dat betekent dat dat er gekort wordt op het aantal te verhuren dagen (huidige en/of volgende seizoen). Het sanctiebeleid betreffende de verhuur zal afwijken van algemeen geldende sanctiebeleid.

-           Waarschuwing

-           Stopzetten verhuur/ter beschikkingstelling;            

-           Inkorten verhuurperiode met 7 nachten;            

-           Inkorten verhuurperiode met 14 nachten;           

-           Verbod op verhuur volgende seizoen;

Actuele verhuurlijst 

Bekijk de actuele lijst met de huisjes die worden verhuurd of in gebruik gegeven.