Parkeren seizoen 2024

Bij deze de brief van Parking aan zee met het betaalverzoek voor het strandseizoen 2024. Het tarief zal met 5% worden geïndexeerd en bedraagt voor het strandseizoen 2024 EUR 225,00 incl. btw.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. 

Groeten Marijs van Weelderen
Secretaris

Toegankelijkheid en afvalcontainers terrein Paap

Wij hebben onderstaand bericht van de gemeente ontvangen. Dit betekent helaas dat terrein van Paap nog steeds niet voor iedereen toegankelijk is. Na het weekend wordt opnieuw gekeken. Als de situatie verandert, berichten we hierover. De afvalcontainers staan op het terrein van Paap in het paasweekend op zaterdag 30 en zondag 31 maart. Let op; maandag 1 april is het terrein gesloten. 
Groeten Marijs
Secretaris

Terrein vooralsnog alleen toegangkelijk voor klusplekken

Beste allen,

Ik weet niet waar het misverstand is ontstaan dat iedereen het terrein op mag, maar sinds de grote klusplekken van 10 naar 30 per vereniging zijn gegaan is het niet de bedoeling dat iedereen komt klussen.

Er staan circa 400 huisjes en als in een mooi weekend dan de helft zou komen praat je al snel over 200 voertuigen en het terrein staat al vol met strandhuisjes dus echt ongewenst en onoverzichtelijk en zelfs zou het dan onveilig kunnen worden.

Dus de klusmaanden zijn ALLEEN bedoeld voor de circa 60 grote klusplekken en de kleine dingen gewoon de maand april op strand denk ik dan.

Mvg Leendert Paap

Update vervolg terrein paap

Beste allen,

Afgelopen dinsdag heeft u een mail van ons ontvangen over de onbereikbaarheid van de strandhuisjes die staan gestald bij de IJmuiderslag. In deze mail gaven wij aan dat de eigenaren en aannemers voor de speciale klushuizen onder voorwaarden toegang konden krijgen tot de strandhuisjes. Met deze mail geven we jullie een update over het vervolg op de korte termijn.

In overleg met de firma Paap, is besloten dat het terrein in ieder geval het komend weekend nog niet toegankelijk wordt voor strandhuisjeseigenaren die geen speciale klusplek hebben. De reden hiervoor is dat het terrein nog steeds zeer drassig is. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat alle eigenaren goed en veilig het terrein kunnen betreden. Komende dinsdag 12 maart komen wij binnen de gemeente opnieuw bij elkaar om de situatie te bespreken en overleggen wij met firma Paap. Van dit overleg krijgt u dinsdag een terugkoppeling.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Gemeente Velsen

Toegang terrein paap

Bericht van de gemeente: 

Beste allen,

Gisteren heeft u een mail van ons ontvangen over de onbereikbaarheid van de strandhuisjes die staan gestald bij de IJmuiderslag. In deze mail kondigden wij aan dat wij het terrein zouden inspecteren en dat wij vandaag overleg zouden hebben over de ontwikkelingen. Met deze mail willen wij u verder informeren over de vervolgstappen.

Bij de inspectie van vandaag is geconstateerd dat het water genoeg is gezakt en dat de verharde paden van het stalterrein redelijk toegankelijk zijn. Hierom hebben we besloten, in overleg met de firma Paap, dat de circa 60 mensen die speciale plaatsen huren voor zware werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden, deze vanaf morgen (woensdag 6 maart) kunnen verrichten.

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het wordt nog niet wenselijk geacht dat veel auto’s het terrein oprijden. De verharde paden mogen dan wel toegankelijk zijn, maar de rest is nog steeds zeer drassig. Hierom stellen wij voor dat er per strandhuisjesvereniging een maximum van tien voertuigen van onderaannemers het terrein op mag om werkzaamheden te verrichten. Het betreft hier onderaannemers die in opdracht zijn van de eigenaren. Dit alles zal gebeuren op aanwijzing van de firma Paap. Als men zich niet aan de regels houdt, staat het de firma Paap vrij om het terrein voor iedereen af te sluiten.

Eigenaren van de strandhuisjes mogen materieel laden en lossen. Het laden en lossen mag bij het entreehek, vervolgens moet men keren, van het terrein af rijden en het voertuig parkeren langs de weg bij de IJmuiderslag om daarna terug te lopen en de werkzaamheden te doen. Hierbij verzoeken wij u niet in de berm voor de entree te parkeren, maar verder op de IJmuiderslag. Hierbij benadrukken wij dat het niet is toegestaan om in de berm te parkeren wegens natuurwetgeving. Als gemeente zullen wij hekken plaatsen en handhaving extra laten patrouilleren om dit te overzien.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Gemeente Velsen

Wateroverlast

Ter informatie; onderstaand bericht hebben wij van de gemeente ontvangen over de wateroverlast bij de winterstalling;

Beste allen,De afgelopen maanden is er een recordhoeveelheid regen gevallen in Nederland. Wateroverlast komt al langer voor bij de IJmuiderslag, maar de ernst van de huidige wateroverlast in het gebied leidde tot het treffen van noodmaatregelen, waaronder het plaatsen van verschillende waterpompen die het water uit naar lagergelegen plekken wegpompt. Desondanks blijft het grondwater hoog staan en blijft er water uit het hogergelegen duin naar de IJmuiderslag stromen. De verwachting is dat deze toevoer van water uit het hogergelegen duin de komende weken blijft aanhouden. Het grondwaterpeil gaat uiteindelijk weer zakken door verdamping, als het groen weer water gaat opnemen en als er niet te veel regen meer bijvalt.Dit weekend zou er gelegenheid zijn voor de strandhuisjeseigenaren om de strandhuisjes die gestald staan bij de IJmuiderslag te bezoeken. Hierbij zou gelegenheid zijn om de strandhuisjes te controleren en te onderhouden. Vandaag is de gemeente Velsen in overleg gegaan met de verhuurder van het terrein, Gebroeders Paap over de risico’s van het openstellen van het terrein. Tijdens dit overleg hebben de gemeente en Paap gezamenlijk besloten dat het niet verantwoord is om het terrein met de strandhuisjes dit weekend open te stellen voor strandhuisjeseigenaren.Dit besluit is genomen wegens de wateroverlast die nu al enkele maanden duurt. Op het moment staat het waterniveau te hoog om het terrein op een veilige manier te begaan. Het terrein heeft ruim twee maanden onder water gestaan. Het water is voor het grootste deel weggepompt, maar het terrein is nog steeds zeer drassig. Wij pompen het water weg, maar kunnen de grond niet volledig droogtrekken. Wij achtten het ook niet wenselijk dat de strandhuisjeseigenaren hun auto’s op de openbare weg parkeren in verband met de gevaarlijke verkeersituaties die dit kan opleveren. De wegen rondom het parkeerterrein staan namelijk ook blank. Daarom zal het terrein ook op deze manier niet bereikbaar zijn.Als gemeente werken wij momenteel aan een ontwerp voor een permanente oplossing voor de wateroverlast. Voor de uitvoering hiervan hebben we toestemming en een vergunning nodig van andere partijen. Dit zal echter op de korte termijn geen soelaas bieden.Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Wateroverlast op onze winterstalling

Beste leden,

Helaas moeten we jullie mededelen dat het aanhoudende regenachtige weer opnieuw heeft geleid tot wateroverlast op onze winterstalling. Onze collega’s van Paap en de gemeente zetten zich in om dit probleem aan te pakken, en de pompen zijn momenteel operationeel.

Normaal gesproken zou vanaf 1 maart klussen weer zijn toegestaan, maar op dit moment is dat niet mogelijk vanwege de drassige toestand van het terrein. Om deze reden blijft het terrein tot nader order gesloten. We zullen jullie op de hoogte stellen zodra het terrein weer toegankelijk is.

Daarnaast willen we benadrukken dat voor brandgevaarlijke klussen ook vooraf het formulier moet worden ingevuld en ingediend.

Tot slot hopen we jullie allemaal te zien bij de Algemene Ledenvergadering aanstaande zondag om 14.00 uur bij Pierewaai.

Met vriendelijke groet,

Marijs van WeelderenSecretaris

Zaterdag kijkdag bij Paap en Update Riolering

KijkdagAanstaande zaterdag (10/2) opent Marjolein Paap de deuren van de winterstalling voor een kijkdag van 10 tot 12 uur.Riolering wederom uitgesteldDe geplande pilot op de eerste rij van blok één gaat niet door. De netbeheerder kampt met onvoldoende capaciteit, een bekend probleem in de haven. Naar verwachting zal dit pas in 2025/2026 worden opgelost met de introductie van extra transformatorhuisjes.En verder…Op het gebied van verzekeringen hebben we momenteel geen nieuws te melden. Wel wordt er actief gewerkt hoe de veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen, zowel bij Paap als op het strand, gedurende de komende periode. Verdere details hierover zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden besproken.ALVOp zondag 3 maart van 14.00 – 16.00 in de Pierewaai is de ALV. Zet in de agenda, er is veel te bespreken! Op korte termijn volgt meer info over de agendapunten.