Leven op het strand

Op onderstaande pagina’s vind je tips, adviezen en regels over het leven op het strand. We proberen de regels op een begrijpelijke manier uit te leggen. Als de teksten van deze website een andere uitleg mogelijk maken dan de regels, gelden de regels waar in je huurovereenkomst naar wordt verwezen.

Je huisje neerzetten

Veilig leven

Samenleven

Naar de stalling

Kopen, overdragen, verkopen