Wateroverlast

Ter informatie; onderstaand bericht hebben wij van de gemeente ontvangen over de wateroverlast bij de winterstalling;

Beste allen,De afgelopen maanden is er een recordhoeveelheid regen gevallen in Nederland. Wateroverlast komt al langer voor bij de IJmuiderslag, maar de ernst van de huidige wateroverlast in het gebied leidde tot het treffen van noodmaatregelen, waaronder het plaatsen van verschillende waterpompen die het water uit naar lagergelegen plekken wegpompt. Desondanks blijft het grondwater hoog staan en blijft er water uit het hogergelegen duin naar de IJmuiderslag stromen. De verwachting is dat deze toevoer van water uit het hogergelegen duin de komende weken blijft aanhouden. Het grondwaterpeil gaat uiteindelijk weer zakken door verdamping, als het groen weer water gaat opnemen en als er niet te veel regen meer bijvalt.Dit weekend zou er gelegenheid zijn voor de strandhuisjeseigenaren om de strandhuisjes die gestald staan bij de IJmuiderslag te bezoeken. Hierbij zou gelegenheid zijn om de strandhuisjes te controleren en te onderhouden. Vandaag is de gemeente Velsen in overleg gegaan met de verhuurder van het terrein, Gebroeders Paap over de risico’s van het openstellen van het terrein. Tijdens dit overleg hebben de gemeente en Paap gezamenlijk besloten dat het niet verantwoord is om het terrein met de strandhuisjes dit weekend open te stellen voor strandhuisjeseigenaren.Dit besluit is genomen wegens de wateroverlast die nu al enkele maanden duurt. Op het moment staat het waterniveau te hoog om het terrein op een veilige manier te begaan. Het terrein heeft ruim twee maanden onder water gestaan. Het water is voor het grootste deel weggepompt, maar het terrein is nog steeds zeer drassig. Wij pompen het water weg, maar kunnen de grond niet volledig droogtrekken. Wij achtten het ook niet wenselijk dat de strandhuisjeseigenaren hun auto’s op de openbare weg parkeren in verband met de gevaarlijke verkeersituaties die dit kan opleveren. De wegen rondom het parkeerterrein staan namelijk ook blank. Daarom zal het terrein ook op deze manier niet bereikbaar zijn.Als gemeente werken wij momenteel aan een ontwerp voor een permanente oplossing voor de wateroverlast. Voor de uitvoering hiervan hebben we toestemming en een vergunning nodig van andere partijen. Dit zal echter op de korte termijn geen soelaas bieden.Wij hopen op uw begrip en medewerking.