Verplichte foto en correct afsluiten waterleiding

Beste Schelpleden, 

Graag aandacht voor de volgende 3 punten;

 1. Als er tijdens het afsluiten van de waterleiding deze of de kraan blijft lekken, het gat niet dichtgooien en dit melden aan techniek@svdeschelp.nl of iemand anders van het bestuur. Dan bekijken we samen hoe dit op te lossen.
 2. Het maken van de dichtgedraaide kraan met de deksel waar het huisnummer op staat is verplicht voor elk huisje!

  Waarom een foto en eventuele kosten;
  Mocht er lekkage ontstaan doordat slangen niet goed zijn afgekoppeld en/of kranen niet goed zijn afgesloten, dan moeten we op zoek naar het lek. We moeten dan eerst 18 dieperliggende putten laten opgraven en de kosten daarvan (ca. €2.000,-) verhalen op degene die geen foto heeft ingestuurd en in het bijzonder op degene die de fout gemaakt heeft. Dit is vastgelegd in het Strandreglement tijdens de ALV van 28-08-2022.

Nogmaals de instructies:

 1. Volg voorzichtig scheppend de waterslang om het putje met de kraan te vinden.
 2. Neem het deksel van het putje en draai de kraan dicht. 
 3. Maak een foto van de dichtgedraaide kraan en het deksel waar uw huisnummer op staat.
 4. Doe de deksel weer op het putje.
 5. Koppel de waterslang af en leg het stukje slang dat nog buiten het putje zit rond het putje, zodat het niet geraakt kan worden tijdens het shovelen. 
 6. Tip: leg een plank of id. boven het putje, zodat het volgend seizoen makkelijker terugvinden is en tijdens het scheppen niets beschadigt.
 7. Maak het gat weer dicht en
 8. Verstuur de foto naar techniek@svdeschelp.nl of nog makkelijker via het formulier afsluiten waterleiding 2023.

Heb je vragen over het afsluiten van de waterleiding, zoek een andere strandbewoner op of neem contact met het besrtuur op! 

Groeten namens het bestuur, 

Marijs van Weelderen