Toegang terrein paap

Bericht van de gemeente: 

Beste allen,

Gisteren heeft u een mail van ons ontvangen over de onbereikbaarheid van de strandhuisjes die staan gestald bij de IJmuiderslag. In deze mail kondigden wij aan dat wij het terrein zouden inspecteren en dat wij vandaag overleg zouden hebben over de ontwikkelingen. Met deze mail willen wij u verder informeren over de vervolgstappen.

Bij de inspectie van vandaag is geconstateerd dat het water genoeg is gezakt en dat de verharde paden van het stalterrein redelijk toegankelijk zijn. Hierom hebben we besloten, in overleg met de firma Paap, dat de circa 60 mensen die speciale plaatsen huren voor zware werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden, deze vanaf morgen (woensdag 6 maart) kunnen verrichten.

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het wordt nog niet wenselijk geacht dat veel auto’s het terrein oprijden. De verharde paden mogen dan wel toegankelijk zijn, maar de rest is nog steeds zeer drassig. Hierom stellen wij voor dat er per strandhuisjesvereniging een maximum van tien voertuigen van onderaannemers het terrein op mag om werkzaamheden te verrichten. Het betreft hier onderaannemers die in opdracht zijn van de eigenaren. Dit alles zal gebeuren op aanwijzing van de firma Paap. Als men zich niet aan de regels houdt, staat het de firma Paap vrij om het terrein voor iedereen af te sluiten.

Eigenaren van de strandhuisjes mogen materieel laden en lossen. Het laden en lossen mag bij het entreehek, vervolgens moet men keren, van het terrein af rijden en het voertuig parkeren langs de weg bij de IJmuiderslag om daarna terug te lopen en de werkzaamheden te doen. Hierbij verzoeken wij u niet in de berm voor de entree te parkeren, maar verder op de IJmuiderslag. Hierbij benadrukken wij dat het niet is toegestaan om in de berm te parkeren wegens natuurwetgeving. Als gemeente zullen wij hekken plaatsen en handhaving extra laten patrouilleren om dit te overzien.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Gemeente Velsen