ALV 2020 (online)

Gisteren hebben we de ALV over 2020 online gehouden.
Het bleek ondanks de afstand een fijne meeting die vlot verliep. Er waren een kleine 60 leden aanwezig.

De notulen en de boekhouding zijn geaccepteerd. Daarnaast hebben we een paar peilingen gehouden over andere onderwerpen. Die komen in maart ter stemming.

Er is een film van gemaakt. Samen met de vergaderstukken kunt u die hier downloaden.

Laten we hopen dat we in maart de vergadering weer live kunnen houden. We weten nu in ieder geval wel dat we met de online variant een goed alternatief hebben.

Groet van het Bestuur