Verzekering

De vereniging verzekert de huisjes collectief. Meer informatie over de verzekering verschijnt hier in 2014.

De volgende documenten zijn van belang:

8a Algemene Verzekeringsvoorwaarden 2013

8aa Verzekeringspolis 2012-2013

8b Uittreksel POLISVOORWAARDEN8c Clausule AUTOMATISCHE DEKKING in brandverz polis

8c Clausule AUTOMATISCHE DEKKING in brandverz polis

8d Formulier AANMELDING VERZEKERING 2013

8e Enqueteformulier tbv TAXATIE STRANDHUISJE

8f Mutatieformulier HERTAXATIE tbv verzekering
D
OWNLOAD 8f Mutatieformulier HERTAXATIE tbv verzekering

8g TOELICHTING op TAXATIERAPPORT strandhuisje

8h Procedure deelname collectieve brand

 

 

OOK VOOR DEZE PAGINA GELDT: ALS JE DE TEKST VAN DE WEBSITE ANDERS KUNT OPVATTEN DAN DE REGELS DIE WE IN DE VERENIGING HEBBEN AFGESPROKEN (IN STATUTEN, REGLEMENTEN, ONDERHUUROVEREENKOMST, ETC) DAN GELDEN DE REGELS