Sanctiebeleid

Sanctiebeleid.

Het lijkt alsof er veel regels zijn, vooral rond veiligheid.

Iedereen die z’n gezond verstand gebruikt kan de regels begrijpen en toepassen.

Vooral de regels rond veiligheid en onderverhuur zijn erg belangrijk. De gemeente wil dat we hier als vereniging scherp op toezien.

Bijna iedereen houdt zich aan de regels. Voor de enkelingen die zich echt niet aan de regels willen houden, is helaas een sanctiebeleid nodig. Ze brengen uiteindelijk de vergunning in gevaar en daarmee het plezier van ons allemaal, de leden van de Schelp.

Het is een oplopend beleid: het begint met waarschuwingen, dan volgen boetes, en het eindigt met het opzeggen van de onderhuurovereenkomst. Wie een sanctie krijgt, kan zijn geval voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Het bestuur bepaalt de sancties op basis van een door de leden vastgesteld sanctiebeleid. Voor details zie Reglement Sanctiebeleid en reglement klachtencommissie.

 

 

OOK VOOR DEZE PAGINA GELDT: ALS JE DE TEKST VAN DE WEBSITE ANDERS KUNT OPVATTEN DAN DE REGELS DIE WE IN DE VERENIGING HEBBEN AFGESPROKEN (IN STATUTEN, REGLEMENTEN, ONDERHUUROVEREENKOMST, ETC) DAN GELDEN DE REGELS