De gemeente en de vereniging

De Schelp huurt een stuk strand van de gemeente. De gemeente huurt het strand van de Staat.

De vereniging mag de plekken op het strand vervolgens onderverhuren aan eigenaren van strandhuisjes. De gemeente vindt het prima dat het strand recreatief gebruikt wordt.

Natuurlijk stelt de gemeente regels bij. De gemeente wil, kort gezegd, niet dat het een rommeltje wordt en stelt dus eisen op het gebied van gebruik van het strand, veiligheid, recreatief gebruik.

De vereniging moet ieder jaar onderhuur-overeenkomsten sluiten met de hoofdleden, waarin zij verklaren dat ze de voorschriften kennen en zullen naleven. Daarnaast is het verplicht om de  zogenaamde Eigen Verklaring (waarin je verklaart dat je huisje aan de voorschriften voldoet) te ondertekenen en terugsturen. Dat is de reden dat je elk voorjaar weer een dikke enveloppe krijgt. Bureaucratisch gedoe? Een beetje wel. Kunnen we er iets aan doen? Helemaal niks. Het zijn gewoon de spelregels.

Tussen de gemeente en de Schelp is zijn afspraken gemaakt over de huur en over alle andere bepalingen. Wil je de de raam- en huurovereenkomst inzien vraag de laatste versie op bij het secretariaat.

De Gemeente heeft ook een strandbeheerder aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de overeenkomst tussen Gemeente en de Schelp.

Het bestuur van de Schelp overlegt enkele keren per jaar met de Gemeente. De Gemeente is erg scherp op de veiligheid op het strand en wil ook absoluut niet dat er commercieel gebruik wordt gemaakt van de strandhuisjes.