Contributie

Contributie, huur en andere bijdragen.

Leden betalen contributie en staangeld.

Leden betalen contributie aan de Vereniging. De hoogte van de contributie wordt door de ALV vastgesteld. De vereniging wordt geheel door vrijwilligers in stand gehouden. Al het geld van de contributiegaat dus naar activiteiten en organisatie.

Staangeld: de huur van het strand wordt hoofdelijk omgeslagen over de leden. De leden betalen staangeld.

Betalen

Het staangeld kan in één keer of gespreid betaald worden. Zie Reglement GESPREIDE BETALING

Je kunt ook een machtiging voor automatische afschrijving downloaden.

Download Formulier MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

 

OOK VOOR DEZE PAGINA GELDT: ALS JE DE TEKST VAN DE WEBSITE ANDERS KUNT OPVATTEN DAN DE REGELS DIE WE IN DE VERENIGING HEBBEN AFGESPROKEN (IN STATUTEN, REGLEMENTEN, ONDERHUUROVEREENKOMST, ETC) DAN GELDEN DE REGELS