bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden.

Voorzitter
Tim Gorter
voorzitter@svdeschelp.nl

Secretaris
Marjan Schelhaas
secretariaat@svdeschelp.nl

Penningmeester
Stijn Brinckman
penningmeester@svdeschelp.nl

Technische zaken en Internet.
Fred van der Steen
techniek@svdeschelp.nl

Verhuur en website
Paul Janssen
verhuur@svdeschelp.nl
it@svdeschelp.nl

Algemene zaken
Kees Neervoort
algemenezaken@svdeschelp.nl