bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden.

Voorzitter
Han Tol
voorzitter@svdeschelp.nl

Secretaris
Marijs van Weelderen
secretariaat@svdeschelp.nl

Penningmeester
Stijn Brinckman
penningmeester@svdeschelp.nl

Technische zaken
Willem Drijver
techniek@svdeschelp.nl

Verhuur
John Iskes
verhuur@svdeschelp.nl

Website
Michelle Parlevliet
it@svdeschelp.nl

Algemene zaken
Kees Neervoort
algemenezaken@svdeschelp.nl