Categoriearchief: Geen categorie

Wateroverlast

Ter informatie; onderstaand bericht hebben wij van de gemeente ontvangen over de wateroverlast bij de winterstalling;

Beste allen,De afgelopen maanden is er een recordhoeveelheid regen gevallen in Nederland. Wateroverlast komt al langer voor bij de IJmuiderslag, maar de ernst van de huidige wateroverlast in het gebied leidde tot het treffen van noodmaatregelen, waaronder het plaatsen van verschillende waterpompen die het water uit naar lagergelegen plekken wegpompt. Desondanks blijft het grondwater hoog staan en blijft er water uit het hogergelegen duin naar de IJmuiderslag stromen. De verwachting is dat deze toevoer van water uit het hogergelegen duin de komende weken blijft aanhouden. Het grondwaterpeil gaat uiteindelijk weer zakken door verdamping, als het groen weer water gaat opnemen en als er niet te veel regen meer bijvalt.Dit weekend zou er gelegenheid zijn voor de strandhuisjeseigenaren om de strandhuisjes die gestald staan bij de IJmuiderslag te bezoeken. Hierbij zou gelegenheid zijn om de strandhuisjes te controleren en te onderhouden. Vandaag is de gemeente Velsen in overleg gegaan met de verhuurder van het terrein, Gebroeders Paap over de risico’s van het openstellen van het terrein. Tijdens dit overleg hebben de gemeente en Paap gezamenlijk besloten dat het niet verantwoord is om het terrein met de strandhuisjes dit weekend open te stellen voor strandhuisjeseigenaren.Dit besluit is genomen wegens de wateroverlast die nu al enkele maanden duurt. Op het moment staat het waterniveau te hoog om het terrein op een veilige manier te begaan. Het terrein heeft ruim twee maanden onder water gestaan. Het water is voor het grootste deel weggepompt, maar het terrein is nog steeds zeer drassig. Wij pompen het water weg, maar kunnen de grond niet volledig droogtrekken. Wij achtten het ook niet wenselijk dat de strandhuisjeseigenaren hun auto’s op de openbare weg parkeren in verband met de gevaarlijke verkeersituaties die dit kan opleveren. De wegen rondom het parkeerterrein staan namelijk ook blank. Daarom zal het terrein ook op deze manier niet bereikbaar zijn.Als gemeente werken wij momenteel aan een ontwerp voor een permanente oplossing voor de wateroverlast. Voor de uitvoering hiervan hebben we toestemming en een vergunning nodig van andere partijen. Dit zal echter op de korte termijn geen soelaas bieden.Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Wateroverlast op onze winterstalling

Beste leden,

Helaas moeten we jullie mededelen dat het aanhoudende regenachtige weer opnieuw heeft geleid tot wateroverlast op onze winterstalling. Onze collega’s van Paap en de gemeente zetten zich in om dit probleem aan te pakken, en de pompen zijn momenteel operationeel.

Normaal gesproken zou vanaf 1 maart klussen weer zijn toegestaan, maar op dit moment is dat niet mogelijk vanwege de drassige toestand van het terrein. Om deze reden blijft het terrein tot nader order gesloten. We zullen jullie op de hoogte stellen zodra het terrein weer toegankelijk is.

Daarnaast willen we benadrukken dat voor brandgevaarlijke klussen ook vooraf het formulier moet worden ingevuld en ingediend.

Tot slot hopen we jullie allemaal te zien bij de Algemene Ledenvergadering aanstaande zondag om 14.00 uur bij Pierewaai.

Met vriendelijke groet,

Marijs van WeelderenSecretaris

Zaterdag kijkdag bij Paap en Update Riolering

KijkdagAanstaande zaterdag (10/2) opent Marjolein Paap de deuren van de winterstalling voor een kijkdag van 10 tot 12 uur.Riolering wederom uitgesteldDe geplande pilot op de eerste rij van blok één gaat niet door. De netbeheerder kampt met onvoldoende capaciteit, een bekend probleem in de haven. Naar verwachting zal dit pas in 2025/2026 worden opgelost met de introductie van extra transformatorhuisjes.En verder…Op het gebied van verzekeringen hebben we momenteel geen nieuws te melden. Wel wordt er actief gewerkt hoe de veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen, zowel bij Paap als op het strand, gedurende de komende periode. Verdere details hierover zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden besproken.ALVOp zondag 3 maart van 14.00 – 16.00 in de Pierewaai is de ALV. Zet in de agenda, er is veel te bespreken! Op korte termijn volgt meer info over de agendapunten.

 

Update stormschade Poly

Beste leden,

Het heeft even geduurd, maar er is een betaling gedaan door de verzekeraar. Het bedrag dat is gestort is een eerste betaling en is niet exact gespecificeerd. We zijn nog bezig om dat te achterhalen. 

Om tegemoet te komen in de hoge kosten die door een aantal van onze leden is gemaakt, gaan we wel direct een deel uitkeren. Het gaat om een zestal huisjes die reeds telefonisch akkoord hebben gekregen met een geschatte uitkering boven de 2.000 Euro We keren 80% van deze claims uit als zijnde een voorschot. We zullen iedereen afzonderlijk mailen met het uit te keren voorschot. Het gaat om de volgende 6 huisjes; H220, H230, H238, H248, H366 en H429.

NB: De uitkering dien je te zien als een voorschot, en kan dus nog aangepast worden (ook negatief, indien we het totaal verkeerd hebben ingeschat) wanneer we een specificatie van de verzekeraar ontvangen.

Uiteraard zijn we bereikbaar voor vragen.

Groeten Jop Wolff en Han Tol (vz)

Kijkdag winterstalling 13 januari

Beste Schelpleden, Het water is zo goed als weggepompt bij de winterstalling. Zie ook de update van Han met beelden aan bij de entree en achterzijde van het terrein. De kijkdag is verzet naar komende zaterdag, 13 januari van 10.00 tot 12.00. Allen die afgelopen zaterdag hebben gehoplen met de strandschoonmaak, dank jullie wel!!Als laatste, tot bij de nieuwjaarsborrel aanstaande zondag (14 jan) van 14.00 tot 16.00 in de Pierewaai!Groeten Marijs, namens het bestuur s.v. de Schelp